Geschiedenis

Het verhaal achter de oude en de nieuwe kerk

Oude Kerk

Op de plek van de huidige Grote Kerk stond omstreeks 1400 de eerste kerk van Oostzaan, de Sint-Catharina kerk, gewijd aan de heilige Catharina (van Alexandrië). In de Tachtigjarige oorlog met Spanje (1578-1648) werd de kerk in 1573 door Spaanse troepen in brand gestoken. In 1630 werd uiteindelijk de kerk herbouwd, meer oostelijker, dus richting de Ringvaart. Aan de voorzijde bouwde men een vierkante, platte toren. Het zestal kaarskronen (kroonluchters) uit de huidige kerk zijn in 1651 aan de geloofsgemeenschap geschonken, en zijn dus nog afkomstig uit de vorige kerk.

Huidige Kerk

Rond het midden van de 18e eeuw verkeerde de Tweede kerk in slechte staat. Men besloot het gebouw af te breken en een nieuwe kerk te bouwen. In 1760 was deze klaar. Inmiddels was de kerkgemeenschap meegegaan met de Reformatie. Dit is duidelijk te zien in de architectuur en de inrichting van het gebouw. De muren worden verstevigd door steunburen. Aan de voorkant staat een toren met een kerkklok. De vloer bestaat uit zerken van een steensoort uit Scandinavië. De beroemste grafsteen is de driemaster, de rustplaats van zeerover Claes Compaen. Maar er zijn ook grafstenen van burgemeesters en predikanten. De kansel, de plek waar dominee staat te preken, wordt bereikt door een vaste trap. In 2005 heeft men aan de noordzijde een aanbouw gemaakt, het Bartel Jacobsz Centrum.

De twee scheepjes die aan de trekbalken hangen. Zij herinneren aan de scheepvaart, waarin vele Oostzaners werkzaam waren.