Over de stichting

Stichting vrienden Grote Kerk Oostzaan

Oprichting en bestuur

De stichting is opgericht op 2 september 2008 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34311170. De statutaire vestigingsplaats is Oostzaan. De stichting kent een 4 ledig bestuur, met aan het hoofd Ton Senf. Alle bestuursleden zijn onbezoldigd.

 

Doelstelling

De stichting heeft als doel het verlenen van geldelijke en/of materiele steun alsmede het geven van advies aan de eigenaar van de Grote Kerk in Oostzaan (PKN Oostzaan), de Grote Kerk in Oostzaan is een van de weinige rijksmonumenten die het dorp rijk is, om het tegen sloop of projectontwikkelaars te behoeden heeft de stichting sinds 2021 het extra doel het gebouw te exploiteren op cultureel en maatschappelijk vlak. Dat naast de al bestaande activiteiten die worden georganiseerd door de eigenaar.

 

ANBI

Stichting Vrienden Grote Kerk Oostzaan is aangemerkt als ANBI stichting. Dit betekend dat uw gehele donatie ten goede komt van de stichting. Ook kan uw schenking afgetrokken worden van uw inkomsten- of venootschapsbelasting.