Over de stichting

Stichting vrienden Grote Kerk Oostzaan

Oprichting en bestuur

De stichting is opgericht op 2 september 2008 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34311170. De statutaire vestigingsplaats is Oostzaan.

 

De stichting wordt bestuurd door een zeven tal leden.

Elk lid werkt met vrijwilligers aan het opzetten en uitvoeren van activiteiten.

 

De bestuurders van St. Vrienden Grote Kerk Oostzaan zijn:

Ton Senf (voorzitter)

Cees van Prooijen (penningmeester)

Mimmo Jacobs (secretaris)

Owen de Dood (algemeen bestuurslid & floormanager)

Cees Oussoren (algemeen bestuurslid & floormanager)

Calanit Polak (algemeen bestuurslid & floormanager)

Jaap de Dood (vertegenwoordiger PGO)

Alle bestuursleden zijn onbezoldigd.

 

Doelstelling

De stichting heeft als doel het verlenen van geldelijke en/of materiele steun, alsmede het geven van advies aan de eigenaar van de Grote Kerk in Oostzaan (PKN Oostzaan). De Grote Kerk in Oostzaan is een van de weinige rijksmonumenten die het dorp rijk is. De stichting heeft sinds 2021 haar doelstelling verbreed, het verbreden van de activiteiten op cultureel en maatschappelijk vlak. Daarmee is het hybride gebruik van het gebouw, zowel godshuis als dorpshuis in ontwikkeling gebracht (zie koersplan 2023/24).

 

ANBI

Stichting Vrienden Grote Kerk Oostzaan is aangemerkt als ANBI stichting. Dit betekent dat uw gehele donatie ten goede komt van de stichting. Ook kan uw schenking afgetrokken worden van uw inkomsten- of venootschapsbelasting.

 

Koersplan 2023/24

Het beleidsplan van St. Vrienden Grote Kerk is hier te vinden.

 

Jaarrekening

Klik op het desbetreffende jaartal om de jaarrekening van St. Vrienden Grote Kerk in te kunnen zien.